Mateusz Salwa 

Wykładowca „Filozofii obrazu”.

Adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UW. Ukończył filozofię i historię sztuki na UW, jego głównym obszarem zainteresowań są nowożytna teoria sztuki oraz współczesna estetyka. Jego badania dotyczą przede wszystkim dwóch obszarów: zagadnienia medium w sztuce ze szczególnym uwzględnieniem mediów wizualnych oraz estetyki środowiskowej. W badaniach nad mediami artystycznymi łączy perspektywę filozoficzną z historyczno-artystyczną.