Zbigniew Wichłacz

Wykładowca „Światła w fotografii”.

Operator. Profesor sztuki filmowej. Członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Wykładowca Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w latach 2005-08 i 2016-2020, obecnie jego dziekan PWSFTviT.