Program

Przedstawiamy program, odrębny dla każdego kolejnego roku w studium. Rozwiń zakładkę, aby zapoznać się z planowanymi zajęciami.

Pierwszy rok, na którym uczymy analogowych i cyfrowych technik fotograficznych, pracy z różnymi rodzajami aparatów od małego obrazka do wielkiego formatu, zasad kompozycji, oświetlenia, historii fotografii, analizy obrazu fotograficznego. Ważnym elementem nauki są pracownie autorskie znanych fotografików gdzie rozwijane są umiejętności podejmowania różnorodnych zadań fotograficznych. Wiele godzin obejmują praktyczne zajęcia w ciemni czarno-białej i warsztaty z technik szlachetnych i pinhole. Rok kończy się zbiorową Wystawą Doroczną.

Główne zagadnienia objęte programem zajęć
➤ Podstawy fotografii – technika a obraz – Andrzej Grudzień
➤ Ciemnia analogowa – Andrzej Grudzień
➤ Pracownia oświetlenia – Szymon Kobusiński
➤ Historia fotografii – Zbigniew Tomaszczuk
➤ Analiza obrazu fotograficznego – Andrzej Zygmuntowicz
➤ Cyfrowa edycja zdjęć – Patryk Modrowski
➤ Fotoreportaż/ Fotografia humanistyczna – Hanna Musiał
➤ Fotografia emocjonalna – Jola Rycerska
➤ Fotografia kreacyjna – Jola Rycerska
➤ Kompozycja – Basia Sokołowska
➤ Fotografia otworkowa – Andrzej Grudzień
➤ Street Photo – Ania Kłosek
➤ Fineprint – przygotowanie odbitki wystawienniczej – Jerzy Łapiński
➤ Techniki szlachetne – Katarzyna Kalua Kryńska
➤ Profesjonalne skanowanie obrazu – Karol Bagiński 
➤ Manipulacja obrazu – Andrzej Grudzień

Tematy zajęć praktycznych w ciemni fotograficznej
Wywoływanie negatywów czarno-białych, przygotowanie kopii stykowych, technika powiększania, wysłanianie i doświetlanie, różne techniki pracy na papierach zmienno-gradacyjnych, maski – naświetlanie czarnych ramek, zmiany właściwości obrazu srebrowego, retusz materiałów pozytywowych, praca na papierach barytowych, przygotowanie zdjęć do teczki autorskiej.

Tematy zajęć praktycznych z technik szlachetnych – cyjanotypia, van Dyke, papier solny, guma dwuchromianowa.

Plenery
Plenery organizowane są dwa razy do roku przez Studium Fotografii ZPAF. Wyjazdy te są otwarte dla wszystkich roczników Studium oraz dla Klubu Absolwentów, co daje dodatkowy impuls do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Plenery odbywają się w listopadzie i w maju, trwają 3-4 dni.

Drugi rok rozwija umiejętność podejmowania różnorodnych wyzwań fotograficznych inspirowanych między innymi zajęciami w pracowniach autorskich wybitnych polskich fotografów. Słuchacze mierzą się z fotografią inscenizowaną, portretową, dokumentalną, ruchem, aktem i autoportretem. Nie brakuje warsztatów z technik alternatywnych i fotografii wielkoformatowej. Rok kończy się zbiorową Wystawą Doroczną.

Główne zagadnienia objęte programem zajęć
➤ Technika mokrego kolodionu – Katarzyna Kalua Kryńska
➤ Projekt autorski – Jolanta Rycerska
➤ Fotografia inscenizowana – Paweł Żak
Profesjonalne skanowanie obrazu – Karol Bagiński
➤ Metody narracji w fotografii – Andrzej Zygmuntowicz
➤ Fotografia japońska – Magdalena Durda
➤ Fotografia portretowa – Zbigniew Furman
Edycja cyklu fotograficznego – Jolanta Rycerska
➤ Fotografia współczesna – Zbigniew Tomaszczuk
➤ Fotografia ruchu – Adam Nurkiewicz
➤ Fotografia dokumentalna – Andrzej Zygmuntowicz
➤ Materia archiwum – Marcelina Paniak
➤ Fotografia wielkoformatowa
➤ Techniki alternatywne – Roman Kravchenko
➤ Projekt długoterminowy – Krystian Bielatowicz
➤ Fineprint – przygotowanie odbitki kolekcjonerskiej – Jerzy Łapiński
➤ Wprowadzenie do self-publishingu – Tomek Kubaczyk
➤ System strefowy – Karol Bagiński
➤ Fotografia i multimedia – Andrzej Zygmuntowicz / Krystian Bielatowicz
➤ Pracownia autorska – Mariusz Gajewski
Pracownia autorska – Krzysztof Ślachciak 
➤Fotografia jako działanie artystyczne – Weronika Kobylińska-Bunsch

Plenery
Plenery organizowane są dwa razy do roku przez Studium Fotografii ZPAF. Wyjazdy te są otwarte dla wszystkich roczników Studium oraz dla Klubu Absolwentów, co daje dodatkowy impuls do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Plenery odbywają się w listopadzie i w maju, trwają 3-4 dni.

Program trzeciego roku składa się z dwuetapowego procesu kształcenia – wykładów i pracy własnej z wybranym promotorem. Promotorem może być każdy wykładowca Studium Fotografii ZPAF lub dowolny członek ZPAF, promotor musi jednak potwierdzić pisemnie, że zobowiązuje się do prowadzenia słuchacza do dyplomu. Istnieje również możliwość realizacji dwóch dyplomów, u różnych promotorów, wówczas słuchacz zobowiązany jest dopłacić 690 zł za kolejnego promotora.

Rok dyplomowy kończy wystawa prac oraz obrony dyplomów przed powołaną komisją dyplomową składającą się z wybitnych specjalistów w zakresie fotografii i multimediów. Każdy dyplom składa się z części praktycznej oraz teoretycznej.

Główne zagadnienia objęte programem zajęć:
➤ Filozofia obrazu – Mateusz Salwa
➤ Edycja cyklu fotograficznego – Jolanta Rycerska
➤ Warsztaty autorskie – Jolanta Rycerska
➤ Fotografia współczesna – Zbigniew Wichłacz
➤ Anatomia i budowa obrazu fotograficznego – Patryk Karbowski
➤ Fotografia abstrakcyjna – Krzysztof Bieliński
➤ Wokół awangardy fotograficznej – Weronika Kobylińska-Bunsch
➤ Proces twórczy – Basia Sokołowska
➤ Warsztaty autorskie – Tomek Sikora 
➤ Foto-Grafika – Mariusz Gajewski

Plenery
Plenery organizowane są dwa razy do roku przez Studium Fotografii ZPAF. Wyjazdy te są otwarte dla wszystkich roczników Studium oraz dla Klubu Absolwentów, co daje dodatkowy impuls do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Plenery odbywają się w listopadzie i w maju, trwają 3-4 dni.

Zapoznaj się również z harmonogramem zjazdów w roku akademickim 2022/2023.

Harmonogram 2022/2023