Rekrutacja

O udział w zajęciach Roku pierwszego mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani, niezależnie od swoich umiejętności i wiedzy z zakresu fotografii czy sztuki. Na Rok drugi aplikować mogą osoby zaawansowane w edukacji fotograficznej. Rok dyplomowy otwarty jest tylko dla absolwentów Roku drugiego.

Osoby zainteresowane edukacją w Studium Fotografii ZPAF proszone są o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza oraz wpłatę wpisowego w wysokości 500 PLN (zaliczonego na rzecz płatności za wybrany rok edukacji). W wypadku pytań prosimy o e-mail: studium@zpaf.pl.

Zapraszamy również na nasze spotkania informacyjno-naborowe w Starej Galerii ZPAF. Terminy kolejnych spotkań naborowych publikowane są na stronie aktualności. Pytania można kierować również telefonicznie do Katarzyny Navarrytel. 501 511 999.

Rozpoczęcie zajęć nastąpi w drugiej połowie października.

Opłaty roczne*

Rok pierwszy (październik – czerwiec) 8100 PLN (z VAT)*

Rok drugi (październik – czerwiec) 8100 PLN (z VAT)*

Rok dyplomowy (październik – czerwiec) 5700 PLN (z VAT)*

*opłaty uiszczane są miesięcznie zgodnie z harmonogramem opłat zawartym w Umowie.

Konto OW ZPAF do wnoszenia opłat:
PKO BP S. A. XV O/W-wa Nr 09 1020 1156 0000 7002 0008 6090


Wpisowe na wszystkie lata wynosi 500,- zł i jest wliczane w opłatę roczną