Rekrutacja

O udział w zajęciach Roku pierwszego mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani, niezależnie od swoich umiejętności i wiedzy z zakresu fotografii czy sztuki. Na Rok drugi aplikować mogą osoby zaawansowane w edukacji fotograficznej. Rok dyplomowy otwarty jest tylko dla absolwentów Roku drugiego.

Osoby zainteresowane edukacją w Studium Fotografii ZPAF proszone są o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza oraz wpłatę wpisowego w wysokości 400 PLN do 6 października (zaliczonego na rzecz płatności za wybrany rok edukacji). W wypadku pytań prosimy o e-mail: studium@zpaf.pl.

Zapraszamy również na nasze spotkania informacyjno-naborowe w Starej Galerii ZPAF. Terminy kolejnych spotkań naborowych publikowane są na stronie aktualności. Pytania można kierować również telefonicznie do Katarzyny Navarrytel. 501 511 999.

Rozpoczęcie zajęć nastąpi w drugiej połowie października.

Opłaty roczne*

Rok pierwszy (październik – czerwiec) 7200 PLN (z VAT)*

Rok drugi (październik – czerwiec) 7200 PLN (z VAT)*

Rok dyplomowy (październik – czerwiec) 5200 PLN (z VAT)*

*opłaty należy uiścić do 15 października

Konto OW ZPAF do wnoszenia opłat:
PKO BP S. A. XV O/W-wa Nr 09 1020 1156 0000 7002 0008 6090


Istnieje możliwość rozłożenia opłat na trzy oprocentowane raty w każdym roku**
W systemie trzech rat opłata za każdy rok wynosi jednak:

rok pierwszy 8100 PLN z VAT (I rata: 3000pln, II rata: 3000pln, III rata 2100pln);

rok drugi: 8100 PLN z VAT (I rata: 3000pln, II rata: 3000pln, III rata 2100pln);

rok dyplomowy: 5700 PLN z VAT (I rata: 2000pln, II rata: 2000pln, III rata 1700pln)

**Rata pierwsza płatna do 15 października, rata druga płatna do 15 stycznia oraz rata trzecia płatna do 15 kwietnia.