Rekrutacja

O udział w zajęciach Roku pierwszego mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani, niezależnie od swoich umiejętności i wiedzy z zakresu fotografii czy sztuki. Na Rok drugi aplikować mogą osoby zaawansowane w edukacji fotograficznej. Rok dyplomowy otwarty jest tylko dla absolwentów Roku drugiego.

Osoby zainteresowane edukacją w Studium Fotografii ZPAF proszone są o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza oraz wpłatę wpisowego w wysokości 400 PLN (zaliczonego na rzecz płatności za wybrany rok edukacji). W wypadku pytań prosimy o e-mail: studium@zpaf.pl.

Zapraszamy również na nasze spotkania informacyjno-naborowe w Starej Galerii ZPAF. Terminy kolejnych spotkań naborowych publikowane są na stronie aktualności. Pytania można kierować również telefonicznie do Dyrektora Studium Andrzeja Grudnia – tel. 796 368 260.

Rozpoczęcie zajęć nastąpi w połowie października.

Pobierz regulamin
Pobierz kwestionariusz

Opłaty roczne*

Rok pierwszy i drugi:
(październik – czerwiec) 6400 PLN (z VAT)

Rok dyplomowy:
(październik – czerwiec) 4400 PLN (z VAT)

Konto OW ZPAF do wnoszenia opłat:
PKO BP S. A. XV O/W-wa Nr 09 1020 1156 0000 7002 0008 6090


* Istnieje możliwość rozłożenia opłat na trzy oprocentowane raty w każdym roku.
W systemie trzech rat opłata za każdy rok wynosi jednak:
rok pierwszy i drugi: 6900 PLN (z VAT) ; rok dyplomowy: 4800 PLN ( z VAT)