O Studium

Studium Fotografii ZPAF jest wyjątkową szkołą – najstarszą i atrakcyjną programowo – stworzoną w strukturach prestiżowego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Pełny cykl nauki obejmuje trzy lata: pierwszy, drugi i dyplomowy.

Każdy rok edukacji zakończony jest wystawą najlepszych prac studentów w Starej Galerii ZPAF. Przed każdą wystawą doroczną odbywają się semestralne i międzysemestralne konsultacje prac. Rok pierwszy i drugi kończy Doroczna Wystawa Studium Fotografii ZPAF, a rok dyplomowy Wystawa Dyplomowa.

Co nas charakteryzuje
• uczymy patrzeć i myśleć fotograficznie
• wypowiadać się artystycznie w fotografii
• tworzyć własny styl w fotografii artystycznej i użytkowej

Czego uczymy
• fotografia analogowa i cyfrowa na najwyższym poziomie
• rozbudowane zajęcia w ciemni
• system strefowy Ansela Adamsa
• warsztaty z technik szlachetnych
• cyfrowa edycja zdjęć
• przygotowanie albumów i wystaw na światowym poziomie

Tryb nauki i organizacja zajęć

Tryb zaoczny – zajęcia w weekendy – dwa razy w miesiącu (w piątek od godz. 18:00 do 21:00, w sobotę i niedzielę od godz. 10:00 do 16:00). Większość wykładów i spotkań, w tym zajęcia ciemniowe, mają miejsce w siedzibie ZPAF przy Placu Zamkowym 8 w Warszawie. Pozostałe zajęcia odbywają się w studiach i pracowniach naszych wykładowców oraz w zewnętrznej pracowni komputerowej. Zajęcia w ciemni, studio i pracowniach autorskich prowadzone są w małych grupach, z uwagi na charakter niektórych zajęć – takich jak pracownia oświetlenia. Dla wygody studentów piątkowe wykłady teoretyczne odbywają się w trybie online na Zoom.

Cykl nauki

Na Roku pierwszym realizowane są ćwiczenia i zagadnienia dotyczące kompozycji, estetyki oraz historii i teorii fotografii w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi – także w ciemni i na zajęciach plenerowych. Zaawansowana edukacja w ciemni fotograficznej stanowi unikalną wartość naszej szkoły. Rozwijamy myślenie fotograficzne na zajęciach z fotografii emocjonalnej, kreacyjnej i w reportażu. Przez cały rok nauki studenci przygotowują teczkę prac, z których wybrane zostają najlepsze na Doroczną Wystawę Studium Fotografii.
Na Rok pierwszy zapraszamy wszystkich chętnych – niezależnie od stopnia zaawansowania.

Na Roku drugim obok kontynuacji wykładów teoretycznych dużą rolę odgrywają zajęcia w pracowniach autorskich prowadzone przez wybitnych fotografów i wykładowców. Podczas zajęć słuchacze uczą się kompleksowego i projektowego podejścia do fotograficznych tematów z obszarów: dokumentu, reportażu, portretu, aktu, fotografii kreacyjnej. Zajęcia ciemniowe i z technik szlachetnych rozbudowane są o system strefowy Ansela Adamsa, którego uczymy jako jedyni w Polsce oraz techniki alternatywne. Edukację na roku drugim podejmują absolwenci roku pierwszego oraz osoby z zewnątrz – po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Chętnych do podjęcia nauki na Roku drugim zapraszamy też na nieodpłatne konsultacje w trakcie spotkań informacyjno-naborowych.

Zamknięciem i dopełnieniem cyklu nauki w Studium jest Rok dyplomowy, w trakcie którego oprócz przewidzianych programem wykładów studenci pod okiem wybranego promotora realizują własny – autorski zestaw prac wystawowych, a później bronią go przed komisją podczas uroczystych, otwartych obron dyplomów organizowanych w Starej Galerii ZPAF.
Prace dyplomowe zostają zaprezentowane podczas wystawy dyplomowej w Starej Galerii.

W każdym roku nauki wszyscy studenci Studium Fotografii ZPAF wyjeżdżają na dwa plenery fotograficzne. Oprócz realizacji założonych tematów prac, w trakcie pleneru prowadzone są dla studentów wykłady autorskie przez zaproszonych artystów fotografików.