Obrony dyplomów 2020

Okręg Warszawski ZPAF przedstawia kolejną wystawę dyplomową Studium Fotografii ZPAF, a także zaprasza na otwarte dla publiczności obrony prezentowanych na wystawie dyplomów, co odbędzie się w poniedziałek 21 czerwca 2021 od godz. 18:00. Po trzyletnim cyklu nauczania, słuchacze Studium Fotografii ZPAF przygotowują projekty dyplomowe pod okiem wybranych przez siebie promotorów.

Dyplomy zaprezentują:

➠ Mariusz Dmowski – „Odyseja ko(s)miczna”, promotor Paweł Żak
➠ Dariusz Drajewicz – „Miasta niezmartwychwstałe”, promotor Andrzej Zygmuntowicz
➠ Magdalena Huszcza – „Wyzwolenie”, promotor Andrzej Zygmuntowicz
➠ Paweł Lammel – „Wokół to wszystko”, promotor Basia Sokołowska
➠ Jolanta Retelska – „Kres. Podróż niedokończona”, promotor Wojciech Stermak
➠ Marcin Tomczyk – „streetsseeing”, promotor Ania Kłosek