Adam Nurkiewicz

Wykładowca „Fotografii ruchu”.

Fotograf freelancer, fotografuje wydarzenia sportowe z całego świata. Członek ZPAF. Jest współtwórcą Klubu Polskiej Fotografii Prasowej, należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz Międzynarodowego Klubu Dziennikarzy Sportowych. Fotografował dla  Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Jego zdjęcia publikowane były w najważniejszych tytułach prasy w Polsce i za granicą.