Aga Viburno

Aga Viburno „9 miesięcy w klasztorze”
Promotor: Andrzej Zygmuntowicz