Krystian Bielatowicz

Wykładowca „Projektu długoterminowego” oraz „Fotografii i multimediów”.

Fotograf i filmowiec. Ukończył archeologię Ameryki Łacińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2000 roku rozwija swój język dokumentalisty i portrecisty. Jako założyciel LIGHT KEEPER (produkcje filmowe) realizuje różne formy dokumentalne na rynku komercyjnym. Był redaktorem multimediów portalu Szeroki Kadr, dla którego zrealizował ponad setkę wywiadów z fotografami z Polski i USA oraz kilkadziesiąt wideoporadników o tematyce fotograficznej. Autor wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Ambasador Panasonic Polska i Peak Design.