Krzysztof Bieliński 

Wykładowca „Fotografii abstrakcyjnej”.

Fotograf teatralny, autor fotografii do blisko siedmiuset spektakli krajowych i zagranicznych, twórca plakatów teatralnych oraz albumów fotografii teatralnej. Wykładał fotografię teatralną oraz plakat w Warszawskiej Szkole Filmowej i na Fotografii UW. Autor wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.