Patryk Karbowski

Wykładowca „Anatomii obrazu fotograficznego”.

Fotograf dokumentalny. Absolwent Katedry Fotografii PWSFTviT w Łodzi i Akademii Fotografii. Jego prace były pokazywane i nagradzane na różnych konkursach i festiwalach (m.in. Magnum Expression Award, Grand Prix Fotofestiwal Łódź, finalista Photolucida, festiwale w Nowym Jorku, Seulu, Atenach, Belfaście itp.). Autor wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.